Kodeskift mellem tyrkisk og dansk i Køge - Køgeprojektet [1989-1999]

Køgeprojektet er en stor og international anerkendt undersøgelse af tosprogede børns sproglige udvikling.

I perioden 1989-1998 fulgte en gruppe sprogforskerne en stor gruppe tosprogede dansk- og tyrkisktalende børn.

Børnegruppen bestod af børn, som startede i folkeskolen skoleåret 1989-90, og forskerne har dokumenteret disse børns sproglige udvikling.

Køgeprojektet er den hidtil største undersøgelse af tosproget udvikling i Danmark og hører til blandt de største i verden. Flere af børnene har deltaget i forsøget i samtlige ni år, og det har givet forskerne unikke muligheder for at følge de tosprogede børns sproglige udvikling.

Der er foretaget mange undersøgelser og delundersøgelser af Køgeprojektets mange data. Og der er udgivet mange bøger, artikler og rapporter.

Det er specielt inden for forskningen i kodeskift at Køgeprojektet har markeret sig med vigtige resultater. Her vil vi fremhæve to af dem.

De tyrkisk-danske børn som blander deres modersmål med dansk, er dem der taler bedst dansk.

I situationer hvor tyrkisk-danske børn er alene, kodeskiftes mellem dansk og tyrkisk. Det vil sige at der skiftes mellem de to sprog – til tider som om de to sprog udgjorde én fælles kode.

De elever der kodeskifter mest, er også dem der er bedst til dansk og klarer sig bedst i skolen.

En sprogholdningsundersøgelse har også vist at de tyrkisk-danske elever der af voksne danskere vurderes til at tale bedst dansk, også er dem der blander sprogene mest, mens de tyrkere der vurderes til at tale dårligt dansk, er dem der slet ikke kodeskifter mellem dansk og tyrkisk.

Når tosprogede elever får lov at blande deres modersmål med dansk, øges deres sprogforståelse, og blandingen af deres modersmål med dansk, forhindrer dem ikke i at udvikle dansk hurtigt. Tværtimod.

Derfor nytter det ikke at man i skolen siger at de skal tale enten tyrkisk eller dansk. Undersøgelsen viser nemlig at man ikke gør de tosprogede elever bedre til dansk ved at tvinge dem til at lade være med at tale deres modersmål.

Tyrkisk-danske børn bruger dansk og tyrkisk til at signalere og forhandle identitet

Blandingen af de tyrkisk og dansk viser at børnene er noget andet end bare danske. De bruger tosprogetheden til at vise hvem de er, og at de hører sammen.

”De bruger blandingen til at udtrykke en anden identitet end den leverpostejfarvede," siger Jens Normann Jørgensen , professor i sprog på Københavns Universitet. Normann Jørgensen er hovedansvarlig for Køgeprojektet.


Læs mere om Køgeprojektet

Læs mere om Køgeprojektet på projektets hjemmeside.
Her findes en oversigt over alle publikationer, som udspringer af Køge-projektet.