Hvorfor har vi lavet dialekt.dk?

Øget tolerance over for sproglig forskellighed er det, vi håber på at kunne bidrage til med skabelsen af med denne hjemmeside.

Det danske sprogsamfund bør, efter vores mening, øge sin sproglige tolerance og i højere grad give plads til forskellighed. Derfor vil vi gerne videregive og formidle viden om mennesker og sprog. Og om hvordan mennesker bruger og varierer sprog. 

Sproget og sprogbrugeren er i fokus på én og samme tid. Vi ønsker ikke at tænke det ene uden det andet.

Sproglig variation er et uomgængeligt grundvilkår i det danske sprogsamfund. Og på dialekt.dk er det vores ambition at præsentere klassisk dialektforskning såvel som den nyeste forskning i etnolekter, køn og sprog, unges sprog m.m.

Brugerne af hjemmesiden skal gerne få aha-oplevelser ved, at vi fortæller dem noget, de ikke vidste i forvejen, og ved at få beskrevet sammenhænge mellem mennesker og deres sprogbrug – mellem sprog og identitet. Derudover vil vi gerne animere til refleksion og stillingtagen.

Pia Quist (tv) og Gitte Gravengaard (th).

Den sproglige udvikling kan ikke stoppes, og det ønsker vi heller ikke. Det, man kan, er at beskrive, hvordan den sproglige variation fungerer i praksis, og dette er vores fokus.

En forfaldstankegang, hvor den sproglige udvikling betragtes som beklagelig eller farlig, arbejder vi ikke ud fra. Vi er i stedet positive og optimistiske over for udviklingen i dansk.

Kort sagt: Vi arbejder med en bred dialektdefinition, et bredt dialektbegreb, som bl.a. betyder, at vi på denne side også inkluderer temaer som dansk med accent, multietnolekt, sprog og køn m.m.

- Pia Quist & Gitte Gravengaard