Hvad er sprogholdninger? – Københavns Universitet

dialekt.dk > Sprogholdninger > Hvad er sprogholdninger?

Hvad er sprogholdninger?

Hør hvad sprogforsker Tore Kristiansen (KU) har at sige om sprogholdninger.
Klik på billederne herunder.


Hvad er sprogholdninger?

Hvad er bevidste og underbevidste sprogholdninger? 

Hvorfor kan vi ikke bare allesammen tale rigsdansk?


Læs mere om sprogholdninger

Tore Kristiansen: Udtalenormering i skolen. Gyldendal 1990.

Tore Kristiansen: "Sprogholdninger og sproglig variation". I Dansk nr. 2, november 1999.

Tore Kristiansen m.fl.: Dansk Sproglære. Dansklærerforeningen 1996.

Tore Kristiansen: "Unge sprogholdninger i Næstved 89 og 98". I Danske Folkemål 41, 1999. Side 139-162.

Tore Kristiansen: "The youth and the gatekeepers: reproduction and change in language norm and variation". Findes i Jannis K. Androutsopoulos and Alexandra Georgakopoulou (eds.) Discourse Constructions of Youth Identities. 2003. Amsterdam/Philadelphia: Benjamins. Side 279-302.

Tore Kristansen, Tina Bruun Clausen og Merete Havgaard: "Sprogholdninger hos unge i Nakskov". I Danske Talesprog 3, 2002, side 17-70.

Marie Maegaard: "Stolthed og fordomme". PLUK, nr.3, 2000. Udgives af Institut for Grænseregionsforskning.

Marie Maegaard: "Jeg er da stolt af at jeg er sønderjyde – altså sådan forholdsvis". I Danske Talesprog 2, 2001, side 77–166.

Marie Maegaard: "Language Attitudes, Norm and Gender". Acta Linguistica Hafniensia 37, 2005, side 54–80.

Malene Monka: "Så måje synnejysk snakke vi jo helle it jo. Om kodeskift". Mål og Mæle nr. 2, 29. årgang 2006.

Inge Lise Pedersen: Bondsk og ligefrem eller moderne og byagtig. Danske Folkemål 1986.

Bent Jul Nielsen & Karen Margrethe Pedersen: Danske talesprog. Gyldendal 1991.