dialekter – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

dialekt.dk > dialekter

Dialekter

Fynsk, lavkøbenhavnsk, rigsdansk, multietnolekt, bornholmsk og sjællandsk er alt sammen eksempler på dialekter. Dialekt er talesprog, og talesprog er dialekt. Alle talesprogsformer (eller sproglige varieteter) som forbindes med et bestemt sted eller en bestemt gruppe af mennesker, kan betragtes som dialekter. Det er en bred opfattelse af ordet dialekt, og det er den der ligger bag ideen med denne hjemmeside. 

Mange års forskning, i hele verden, har vist at sproglig forskellighed (det som sprogforskere kalder sproglig variation) er systematisk. Nogle gange er forskellighederne – f.eks. i sprogbrugen mellem to provinsbyer – systematisk på flere niveauer. Der kan være forskelligt ordforråd, forskellige grammatiske former og forskellige udtaler. Når sprogforskere skønner at der er systematik nok i forskellighederne, taler man om en dialekt.

Afdeling for Dialektforskning på Københavns Universitet arbejder man med en inddeling af danske dialekter på cirka 32. Disse er:

Ømål

Jysk

 Bornholmsk

Amagermål

Nørrejysk
(vestjysk og østjysk)

 

Sjællandsk:
nordsjællandsk
nordvestsjællandsk
sydvestsjællandsk
østsjællandsk
sydsjællandsk (sydligt sydsjællandsk)

Vestjysk:
thybomål
morsingmål
sallingmål
hardsysselsk
fjandbomål
sydvestjysk (m. Fanø)
sydøstjysk

 

Sydømål:
østmønsk
vestmønsk
nordfalstersk
sydfalstersk
lollandsk

Østjysk:
vendsysselsk (m. Hanherred og Læsø)
himmerlandsk
ommersysselsk
djurslandsk (Nord-, Syddjurs m. Nord-, sydsamsø, Anholt)
midtøstjysk

 

Fynsk:
østfynsk
vestfynsk (nordvest-, sydvestfynsk)
sydfynsk
langelandsk
tåsingsk (m. Thurø)
ærøsk (m. Lyø, Avernakø, Strynø, Birkholm, Drejø)

Sønderjysk:
vestlig sønderjysk (m. Mandø og Rømø)
østligt sønderjysk (m. Als)
Syd for rigsgrænsen: mellemslesvisk, angelmål, fjoldemål

 


Er der stadig dialekter i Danmark?

Ja, det er der naturligvis. Flere af de gamle traditionelle dialekter er væk, og der er gennem 1900-tallet sket det man kalder dialektudtynding. Men der er stadig masser af variation i dansk talesprog - både regional, social og etnisk betinget variation. Det handler denne hjemmeside om. Gå på opdagelse - læs, lyt og træn dit dialektøre. Til toppen

 

Læs mere:

Introduktioner til dialektforskning:

En kort og enkel indføring i danske dialekter findes i:

Bent Jul Nielsen & Karen Margrethe Pedersen: Danske talesprog. Dialekter, regionalsprog, sociolekter. Gyldendal 1991.

Der findes en god norsk introduktion til sociolingvistik som har et godt og forklarende kapitel om sprog og dialekt:

Brit Mæhlum; Gunnstein Akselberg; Unn Røyneland og Helge Sandøy: Språkmøte: innføring i sosiolingvistikk. Cappelen Akademisk Forlag 2003.

I 2002 dedikerede Modersmål-selskabet sit årsskrift til dialekterne. Her kan man også finde korte og introducerende artikler om dialekter i Danmark:

Dialekter – sidste udkald? Modersmål-selskabet 2002.

Om dialektforskningens udvikling og status i Danmark kan man bl.a. orientere sig i:

Inge Lise Pedersen 2000: Lille fag hvad nu? Folkmålsstudier 39, s. 257-76.

Inge Lise Pedersen 2000: Fra dialekt til multietnolekt. Til toppen