Om dialekt.dk

Dialekt.dk varetages og redigeres af ansatte ved Center for Dialektforskning, Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, Københavns Universitet.

Asgerd Gudiksen
Asgerd Gudiksen
lektor
Henrik Hovmark


Henrik Hovmark
lektor

Janus Møller


Janus Spindler Møller
lektor

Malene Monka


Malene Monka
lektor

Marie Maegaard


Marie Maegaard
lektor

Pia Quist


Pia Quist
Professor

Derfor laver vi dialekt.dk

Vi skal blive meget bedre til at forstå og tolerere sproglig forskellighed i Danmark. Det kan vi blive gennem viden om hvordan mennesker bruger og varierer sprog.

Sproglig variation er et uomgængeligt grundvilkår i et levende sprogsamfund. På dialekt.dk er det vores ambition at præsentere klassisk dialektforskning såvel som den nyeste forskning i etnolekter, køn og sprog, unges sprog med mere.

Lidt historie

Dialekt.dk blev skabt i 2007 på initiativ af professor, ph.d. Pia Quist og nu afdøde lektor i kommunikation, ph.d. Gitte Gravengaard.

I 2010 blev lyddelen på dialekt.dk væsentligt ændret og opdateret med mange nye lydprøver, et interaktivt dialektkort og uddybende beskrivelser af de enkelte dialekter.

Denne opdatering blev støttet med 80.000 kr. fra Det Humanistiske Fakultets formidlingsudvalg. Lektor emerita Karen Margrethe Pedersen og lektor Asgerd Gudiksen har foretaget det store indholdsmæssige arbejde med assistance fra de to dygtige studentermedhjælpere Morten Brandt Sørensen og Birte Dreyer.