Om dialekter

Fynsk, lavkøbenhavnsk, rigsdansk, multietnolekt, bornholmsk og sjællandsk er alt sammen eksempler på dialekter. Dialekt er talesprog, og talesprog er dialekt.

En bred opfattelse af ordet 'dialekt'

Alle talesprogsformer - eller sproglige varieteter, som forbindes med et bestemt sted eller en bestemt gruppe af mennesker, kan betragtes som dialekter.

Dette er en bred opfattelse af ordet dialekt, og det er den der ligger bag ideen med denne hjemmeside. 

Systematisk sproglig variation

Sproglig forskellighed (det som sprogforskere kalder sproglig variation) har gennem mange års forskning, i hele verden, vist sig at være systematisk.

Nogle gange er forskellighederne – f.eks. i sprogbrugen mellem to provinsbyer – systematisk på flere niveauer. Forskelligt ordforråd, forskellige grammatiske former eller forskellige udtaler - mulighederne er mange.

Når sprogforskere skønner, at der er systematik nok i forskellighederne, taler man om en dialekt.

Østmønsk og vestmønsk
Udtalen af benægtelsen ikke udgør en grænse mellem de klassiske dialekter mange steder i landet som det fremgår af dialektkortet. På Møn går grænsen midt ned gennem øen, hvilket du kan læse mere om i denne klumme.

Dialektudtynding

Flere af de gamle traditionelle dialekter er væk, og der er gennem 1900-tallet sket det man kalder dialektudtynding. Men der er stadig masser af variation i dansk talesprog - både regional, social og etnisk betinget variation. Det handler denne hjemmeside om. Gå på opdagelse - læs, lyt og træn dit dialektøre.

Besøg undersiderne og læs om:


Læs mere og bliv introduceret til dialektforskning

Bent Jul Nielsen & Karen Margrethe Pedersen: Danske talesprog. Dialekter, regionalsprog, sociolekter. Gyldendal 1991.

Der findes en god norsk introduktion til sociolingvistik som har et godt og forklarende kapitel om sprog og dialekt:

Brit Mæhlum; Gunnstein Akselberg; Unn Røyneland og Helge Sandøy: Språkmøte: innføring i sosiolingvistikk. Cappelen Akademisk Forlag 2003.

I 2002 dedikerede Modersmål-selskabet sit årsskrift til dialekterne. Her kan man også finde korte og introducerende artikler om dialekter i Danmark:

Dialekter – sidste udkald? Modersmål-selskabet 2002.

Om dialektforskningens udvikling og status i Danmark kan man bl.a. orientere sig i:

Inge Lise Pedersen 2000: Lille fag hvad nu? Folkmålsstudier 39, s. 257-76.

Inge Lise Pedersen 2000: Fra dialekt til multietnolekt.