Træn dit dialektøre

Vi kan og skal ikke alle tale dansk på samme måde. I andre lande er man bedre til at tolerere sproglige forskelle. Det kan vi også blive i Danmark. Vi har alle et ansvar for, at alle brugere af det danske sprog behandles som accepterede og kompetente sprogbrugere. 

At sproglige forskelle ikke tolereres godt i Danmark er problematisk, for det betyder blandt andet, at mange:

 • holder op med at tale deres lokale dialekt, og at de traditionelle dialekter dermed forsvinder.
 • dagligt føler sig fanget i den dialekttalendes dilemma.
 • oplever, at de ikke bliver forstået.
 • oplever, at de ikke bliver betragtet som rigtige danskere, fordi de taler dansk med udenlandsk accent.

Hvem har ansvaret?

Vellykket kommunikation betragtes sædvanligvis som noget, der afhænger af afsenderen.


Vi har i Danmark udviklet en slags ideologi om, at det den talende, der har ansvaret for at blive forstået.

Men modtageren - lytteren - skal også tage sin del ansvaret, for vellykket kommuniation kræver både en engageret taler og en engageret lytter.

Åbn ørerne og forståelsesapparatet

Her følger syv gode råd til, hvordan du kan træne dit dialektøre:

 1. Gransk dine egne sprogfordomme. Kan du også lave et dialekthierarki?
 2. Døm aldrig en person ud fra sproget alene
 3. Forsøg at fokusere på indhold og ikke form
 4. Vær glad og stolt over, at andre bruger dansk på varierende måder
 5. Grin ikke af dialekttalende
 6. Fortolk ikke udenlandsk accent som modvilje mod dig eller det dansk sprog
 7. Støt og hjælp udlændinge der forsøger at lære dansk