Sprogholdninger

De holdninger, vi alle har til sprog og sproglig forskellighed, kaldes sprogholdninger. Men vi har også holdninger til selve sprogbrugeren.

"Dialekter har i generationer været anset for komiske og primitive, man har hånet og parodieret de dialekttalende, man har nægtet dem adgang til radioen og gjort grin med de få politikere der har turdet holde ved deres dialekt, og i skolen har man behandlet dialekt og andet sprogligt lokalsprog på linje med dårligt sprog. Det er absolut ikke mærkeligt at mange har sørget for hurtigst muligt at skifte sprogdragt." - Sprogprofessor Erik Hansen.

Jeppe på Bjerget 1981
Ikke mindst i den danske folkekomedie er der tradition for at enfoldige og komiske karakterer taler dialekt. Eksempelvis taler bønderne i Holberg-komedier ofte sjællandsk dialekt. Billede fra filmatisering af Jeppe på bjerget fra 1981.

Alle mennesker har holdninger til sprog

De holdninger, vi alle har til sprog og sproglig forskellighed, kaldes sprogholdninger: ”Han taler bare så smukt”, ”Det er så sødt med jysk”, ”Bare hun åbner munden forsøger jeg at gå et par skridt væk, så jeg ikke kan høre noget”, ”Hvad lyder pænest: nordjysk eller sønderjysk?”

Men vi har ikke bare holdninger til sprog i sig selv.

Vores sprogholdninger indbefatter både holdninger til det sprog som tales, og til den person som taler det.

Sprogholdninger dækker således oftest over holdninger til sprogbrugeren og dennes sprog på én gang.

Sprogforskerne skelner yderligere mellem bevidste sprogholdninger og underbevidste sprogholdninger.