Sprogholdninger

De holdninger, vi alle har til sprog og sproglig forskellighed, kaldes sprogholdninger. Men vi har også holdninger til selve sprogbrugeren.

"Dialekter har i generationer været anset for komiske og primitive, man har hånet og parodieret de dialekttalende, man har nægtet dem adgang til radioen og gjort grin med de få politikere der har turdet holde ved deres dialekt, og i skolen har man behandlet dialekt og andet sprogligt lokalsprog på linje med dårligt sprog. Det er absolut ikke mærkeligt at mange har sørget for hurtigst muligt at skifte sprogdragt." - Sprogprofessor Erik Hansen.

Alle mennesker har holdninger til sprog

De holdninger, vi alle har til sprog og sproglig forskellighed, kaldes sprogholdninger: ”Han taler bare så smukt”, ”Det er så sødt med jysk”, ”Bare hun åbner munden forsøger jeg at gå et par skridt væk, så jeg ikke kan høre noget”, ”Hvad lyder pænest: nordjysk eller sønderjysk?”

Gruppearbejde på Torvet på KUA2. © Emilie Rolighed

Men vi har ikke bare holdninger til sprog i sig selv.

Vores sprogholdninger indbefatter både holdninger til det sprog som tales, og til den person som taler det.

Sprogholdninger dækker således oftest over holdninger til sprogbrugeren og dennes sprog på én gang.

Sprogforskerne skelner yderligere mellem bevidste sprogholdninger og underbevidste sprogholdninger.