Samlet oversigt over alle lydfiler på webstedet

Læs vores guide til hvordan du træner dit dialektøre, eller lyt til brudstykker af optagelser hentet i dialektsamlingen på Afdeling for Dialektforskning på Københavns Universitet.

De fleste eksempler er optaget i 1970'erne og 1980'erne, og de talende er født omkring århundredeskiftet, 1900.

Når man inddeler de traditionelle danske dialekter, skelner man overordnet mellem jysk, ømål og bornholmsk.

Lyt til dansk med accent #1

Lyt til optagelserne fra Marta Kirilovas undersøgelse "Han er fra Amager, men også lidt fra Afrika".

Lyt til dansk med accent #2

Lyt til optagelser fra Ursula Ritzaus undersøgelse "Almindelig fremmed dansk".

Lyt til jysk

Lyt til fynsk, sjællandsk og andre ømål

Lyt til bornholmsk