Sproghistorie

Det danske sprog har altid forandret sig. Og det danske sprog har altid været under påvirkning fra fremmede sprog. Ligeledes er det heller ikke noget nyt, at nogle er bange for udviklingen og forudser, at det danske sprog snart vil uddø.

Jyske Lov
Jyske Lovs fortale fra 1200-tallet starter med de berømte ord: Mæt logh scal land byggæs – Med lov skal land bygges. Billede fra haandskrift.ku.dk

Først påvirkning fra nedertysk og højtysk

I den sene middelalder begyndte den første stærke påvirkning udefra med de nordtyske dialekter. Det såkaldte nedertysk.

Påvirkningen fra højtysk fulgte senere, i 1600-tallet, mens fransk i 1700-tallet havde en stærk indflydelse på det danske sprog.

I 1900-tallet var det først og fremmest engelsk, som påvirkede dansk. I hele perioden modtog dansk ord fra latin og græsk.

Intet nyt fænomen

Fremmed påvirkning af det danske sprog er altså ikke et nyt fænomen.

Det er heller ikke nyt, at nogle er bange for udviklingen og forudser at det danske sprog vil uddø i løbet af få år.

Dansk har imidlertid været påvirket udefra altid, og ingen vil vel være uenige i, at det stadig er et sprog, som er tydeligt afgrænset i forhold til andre sprog.


På undersiderne kan du læse mere om den danske sproghistorie enten fra ende til anden, eller ved nedenfor at klikke på den periode, du er særligt interesseret i.

Teksten er i hovedtræk referat af Inge Lise Pedersens glimrende gennemgang af "Det danske sprogsamfunds historie" i Dansk Sproglære. Dansklærerforeningen 1996.


Læs mere om sproghistorie

Tore Kristiansen m.fl.: Dansk Sproglære. Dansklærerforeningen, 1996.

Nordens Sprogråd: Nordens Sprog med rødder og fødder. 2006.
Bogen fortæller om de nordiske sprogs historie og indbyrdes slægtskabsforhold. [Det tilhørende materiale på nettet indeholder korte artikler om bl.a. holdningen til dialekter i de nordiske lande, påvirkning fra engelsk mv. Man kan downloade hele bogen her (pdf).]

Erik Hansen: Da lo hun så hjerteligt. Fremad, 1989.