Advarsel!

Coronavirus Information på dansk / Information in English

Månedens emne – Københavns Universitet

dialekt.dk > Månedens emne

Månedens emne

Hver måned bidrager en medarbejder fra Center for Dialektforskning med en kort klumme.

 • 16.03.2020

  Tidlig sprogforandring i sjællandsk

  Tog man ud på landet på Sjælland omkring år 1900, mødte man et meget anderledes sprog end man gør i dag. Her kunne navneordene have tre køn, mange vokaler udtaltes som tvelyde, og der var stød på langt flere ord end i »

 • 15.02.2020

  Påvirker dialektstavning på sociale medier sprogforandring?

  De sociale medier har gjort dialektstavning (og andre former for kreativ skriftlig udfoldelse) til en del af hverdagssproget. Men hvilken rolle spiller dialektstavning på sociale medier for nutidige »

 • 15.01.2020

  Melodien i klassisk fynsk

  Tonegangen i mange nutidige danske dialekter eller regionalsprog er blevet kortlagt i undersøgelser af oplæst tekst. På Center for Dialektforskning på Københavns Universitet er tonegangen i fynsk hos talere født mellem »

 • 17.12.2019

  Helligtrekonger – den glemte fest

  I dag bemærker vi knap nok når vi passerer helligtrekonger, men før i tiden var helligtrekongersaften og -dag (5.-6. januar) en betydningsfuld højtidsdag, og den indgik med en række skikke og traditioner i fejringen af »

 • 15.11.2019

  Hvordan rigsmålet kom til at nærme sig skriftsproget

  Indtil 1800-tallet havde der i mere end 200 år været to forskellige normer for dannet talesprog, et samtalesprog og et foredrags- og prædikensprog. Det ændrede sig i takt med at der kom nye deltagere i det offentlige liv »

 • 21.10.2019

  Taler man som sit sted? – om lokaltilknytning og dialektbrug

  Et nyt studie undersøger sammenhænge mellem unges brug af lokale sprogtræk og deres tilknytning til det sted de bor. Det peger blandt andet på, at køn indgår som en væsentlig faktor i forhold til lokaltilknytning og »

 • 15.08.2019

  Dem og sig – i konflikt siden middelalderen

  Det regnes i dag for ukorrekt dansk, når der bruges dem i stedet for sig. Men det har taget hundredevis af år for det tysk importerede sig at blive (næsten!) enerådende som korrekt dansk. »

 • 24.06.2019

  Kalundborgjysk – er slet ikke så jysk

  Måske har du også bemærket, at mennesker på egnen omkring Røsnæs og Kalundborg lyder jyske, når de taler med hinanden? Det kaldes "kalundborgjysk", men det er en betegnelse, som er mere folkelig end dialektfaglig. Og det »

 • 30.04.2019

  Hey fuck dig! Unges refleksion over hverdagens sprogbrug

  Unge sprogbrugere har gerne et nuanceret syn på, hvornår de skal taler "pænt" eller "grimt". Og mens de taler "pænt" til læreren, betyder det ikke nødvendigvis, at man er uvenner, hvis man taler "grimt" til hinanden. »

 • 29.03.2019

  Fra lindost til march – Ømålsordbogens bind 12 er udkommet

  Der er for tiden stigende interesse for ikke-industriel fremstilling af mad og drikke med tættere kontakt til råvarer og fremstillingsproces. Hvordan dét er foregået i det gamle bondesamfund, kan man bl.a. læse om i »

 • 15.02.2019

  Dialekt på tværs af steder og generationer

  I både Nordjylland, i Sønderjylland og på Bornholm bruger de yngre generationer mindre dialekt end de ældre. Men udviklingen går ikke lige hurtigt overalt, og den er på forskellige stadier i dag. »

 • 14.12.2018

  Når dansk og svensk mødes, opstår der ofte noget tredje

  Camilla Boesen Madsen fortæller om, hvordan hun i sit speciale har undersøgt sprogbrug hos en gruppe svenske kvinder i København. Deres tilpasning til dansk fører blandt andet til nydannelser, som det er svært at »

 • 13.11.2018

  Nyt liv til bornholmsk ordbog

  Opgaven med at udgive en tidssvarende og videnskabelig bornholmsk ordbog blev sat i gang i 1920'erne, men gik i stå i 1940'erne. Alex Speed Kjeldsen fortæller her om hvordan projektet nu bliver genoplivet i digitalt »

 • 16.10.2018

  Det farlige vand – om krogmanden og andre skræmmevæsener på Facebook og i dialektordbøger

  I det traditionelle bondesamfund var børnene mere overladt til sig selv end i det moderne samfund. De skulle derfor opdrages til at undgå farlige steder, og det gjorde man bl.a. ved at opdigte forskellige uhyggelige »

 • 20.09.2018

  Når sprog går online

  De sociale medier byder på nye muligheder, når man for eksempel kan 'hacke' sig til nye talerpositioner, kan give talesprog og dialekter skriftlig form - eller på Facebook kan skabe alternative sørgeformer til avisernes »

 • 15.08.2018

  Hvad siger vi til at tilpasse os vores nabosprog?

  Bør man bruge et par svenske ord og tilpasse sin udtale til svensk, hvis man som dansker taler med en svensker? Eller er det samtalepartnerens eget ansvar at forstå, hvad der bliver sagt? En undersøgelse er ved at »

 • 15.07.2018

  Sprog hos minoritetsunge og deres forældre

  En ny ph.d.-afhandling viser, at elever med etnisk minoritetsbaggrund orienterer sig mod standarddansk i skoleinteraktioner, og at vigtigheden af dansk også fremhæves af forældre. »

 • 28.05.2018

  Hvor kommer du fra? Hvor vil du hen?

  Unge sønderjyders holdning til det at bo, hvor de gør, spiller ind på deres måde at snakke på. En ny ph.d.-afhandling fra Center for Dialektforskning viser, at unge, som er positivt indstillede over for lokalområdet, og »

 • 03.04.2018

  Det var kløvningen der afslørede morderen

  Denne måneds emne er hvordan sprogbrugere tilpasser grammatiske konstruktioner til den genre de skriver indenfor. Et eksempel er nyhedsgenren. Her bruges variationer i grammatiske konstruktioner til meget præcist at »

 • 15.02.2018

  Pigerne er sprog(samfunds)ændringernes sprogideologiske dynamo

  Undersøgelser af unges holdninger til sprog viser at piger går i spidsen for opvurderingen af det MODERNE standardsprog og nedvurderingen af LOKAL-farvet sprog. »

 • 15.01.2018

  Genus og sexus – grammatisk køn og biologisk køn

  På dansk behøver der ikke altid at være overensstemmelse mellem det grammatiske køn og det biologiske køn. En række traditionelle danske dialekter har bevaret trekøns-systemet, og her kan en hunhund således godt »

 • 13.12.2017

  Julerente og julegave

  "Vi fik hver fem cigarer i julegave og så fik vi kaffe og havde det hyggeligt indtil midnat og vi var trætte og gik i seng." »

 • 21.11.2017

  Tilløk mæ æ føsdau – brug af dialekt i fødselsdagshilsner på Facebook

  I Danmark har de fleste mennesker en Facebook-profil og har oplevet at modtage fødselsdagshilsner på deres væg fra nær og fjern i deres Facebook-netværk. Denne type rituelle hilsner består typisk af et "tillykke", men »

 • 02.11.2017

  SKAM – fra en sproglig vinkel

  Den norske ungdomsserie SKAM har været på alles læber de seneste år. Som noget særligt for en ungdomsserie er det ikke blot karakterernes genvordigheder, kriser og udviklinger, der har været genstand for artikler og »

 • 27.09.2017

  Gåden om den samsiske brødspade

  Nogle gange kan et dialektord være svært at finde selvom det ligger lige foran næsen på én. Historien om det samsiske ord for en brødspade byder eksempelvis på en lille, men drilsk forstavelse. »

 • 30.06.2017

  Lyseord og landbokultur

  Om aftenen nøjedes man ofte med det lys som ilden fra det åbne ildsted gav, fortæller Rasmus Hansen i sin bog Gamle Minder (1875), der skildrer livet på Østfyn i begyndelsen af 1800-tallet. Og, tilføjer han, det var ikke »

 • 15.05.2017

  Argentinadansk

  Den danske udvandring til Argentina omkring 1900 er langt fra så kendt som udvandringen til USA og Canada. Selvom den talmæssigt har været forholdsvis beskeden med kun ca. 8000 danskere, der slog sig ned, så har det »

 • 12.04.2017

  Det kønne(de) sprog

  Følgende udtalelse stammer fra udenrigsminister Anders Samuelsen da han blev interviewet i P1 Morgen (d. 27. januar 2017) om lanceringen af en ny såkaldt ’tech-ambassadør’: Udenrigsminister Anders Samuelsen © »

 • 14.02.2017

  Om at tale "integreret"

  Når vi lærer at bruge sprog, lærer vi en række sproglige træk i form af lyde, ord, osv., og hvordan de kan kombineres systematisk til at skabe betydninger. Men vi lærer også, hvad vi kan sige i hvilke situationer, og »

 • 15.11.2016

  Alle gode varsler

  Her i midten af november er det fuldmåne. Har du set efter om der skulle være en ring omkring månen? Det burde du måske gøre, for hvis der er, er det tegn på at der er uvejr på vej – og så kan du roligt finde »

 • 24.10.2016

  Stødgrænsen - den kendteste dialektgrænse

  Stødgrænsen er måske en af de mest kendte dialektgrænser i Danmark. Men hvorfor går grænsen hvor den gør, og kan et anlægsarbejde i 1600-tallet have haft en betydning for en dialektgrænse? »

 • 15.09.2016

  Wallah!

  Hvert år kommer der nye ord og udtryk til i dansk talesprog. Et markant eksempel er udtrykket wallah, som kommer fra arabisk, og som i dag bruges af især unge talere landet over. »

 • 15.08.2016

  Kan du nære dig? Om fællesdanske ord i en dialektordbog

  Hvad betyder fallebab? Ømålsordbogen giver svaret. Fallebab betyder ’vrøvl, nonsens’, og det har været almindeligt på Fyn. Det er formentlig en omdannelse af falbelader i betydningen ’(overdreven) pynt på en kjole’, og »

 • 12.07.2016

  Vesterbro Ringridning – dialekten gør det sønderjysk

  Det er sommer og højsæson for ringridning. Ikke kun i Sønderjylland, men også i København, hvor seks unge sønderjyder bosat i hovedstaden siden 2013 har arrangeret Vesterbro Ringridning på Gråstensgade. "Æ rosebus" - en »

 • 15.06.2016

  "Ghettosprog" i dansk mainstream rap

  I 2014 skete der noget nyt i dansk musik - nemlig Sivas. Sivas Torbati blev en af de første rappere med minoritetsbaggrund, der for alvor slog igennem hos et bredere publikum. »

 • 17.05.2016

  Norske tilstande

  De norske dialekter og ’dansketiden’ Den 17. maj er den norske nationaldag, hvor man fejrer vedtagelsen af den norske grundlov i 1814. Dagen markerer således også afslutningen på ’dansketiden’, idet Danmark måtte afstå »

 • 15.04.2016

  Dialekt-kommodificering

  I dialektforskningen er det et gennemgående resultat at der ikke tales ret meget dialekt i Danmark længere. Gennem mange år er talesproget i Danmark blevet mere og mere ensartet, og mens man for hundrede år siden kunne »

 • 11.03.2016

  Makkenren

  En stor del af det ordforråd, der findes i dialekterne, er fælles med rigsdansk. Men hvis man læser i Ømålsordbogen vil man også finde mange ord, der ikke findes i Nudansk Ordbog eller Den danske Ordbog. Nogle af ordene »