Månedens emne

Hver måned bidrager en medarbejder fra Center for Dialektforskning med en kort klumme.

 • Når Fanden skider. Ordsprog og talemåder i bornholmsk sprogdragt (første del)

  24.09.2020

  Denne og næste måneds dialektemne er en mini-føljeton om bornholmske ordsprog og talemåder. I denne måned ser vi nærmere på eksempler fra den mere latrinære sfære, en række kommentarer til negative personegenskaber og »

 • Hvad var det jeg læste på dialekt.dk? At vi kløver spørgsmål når vi taler

  26.08.2020

  Denne måneds emne på dialekt.dk handler om kløvede spørgsmål og undersøger om der er tale om grammatisk dobbeltkonfekt. Det er der ikke: Tværtimod giver kløvning mulighed for at tilføje flere former for ekstra betydning »

 • Sønderjysk – dialekten, der er vævet ind i Genforeningen

  15.06.2020

  Når vi fejrer 100-året for Sønderjyllands genforening med Danmark den 15. juni 2020, kan vi samtidig fejre sønderjysk som den danske dialekt, der står stærkest i dag. Paradoksalt nok er årsagen sandsynligvis netop, at »

 • Nyt liv til gammel dialektsamling: Korpus CorDiale

  13.05.2020

  Dialektsamlingen Korpus CorDiale har efterhånden en del år på bagen, og det kan også ses på web-adgangen til samlingen. Men i modsætning til mange andre samlinger af talesprog er den fuldt offentligt tilgængelig! »

 • De tidligste dialektspor på dansk grund

  27.04.2020

  I marts måned så vi på nogle tidlige dialekttræk i sjællandsk, men hvor langt tilbage kan vi egentlig spore sproglig variation på dansk grund? »

 • Tidlig sprogforandring i sjællandsk

  16.03.2020

  Tog man ud på landet på Sjælland omkring år 1900, mødte man et meget anderledes sprog end man gør i dag. Her kunne navneordene have tre køn, mange vokaler udtaltes som tvelyde, og der var stød på langt flere ord end i »

 • Påvirker dialektstavning på sociale medier sprogforandring?

  15.02.2020

  De sociale medier har gjort dialektstavning (og andre former for kreativ skriftlig udfoldelse) til en del af hverdagssproget. Men hvilken rolle spiller dialektstavning på sociale medier for nutidige »

 • Melodien i klassisk fynsk

  15.01.2020

  Tonegangen i mange nutidige danske dialekter eller regionalsprog er blevet kortlagt i undersøgelser af oplæst tekst. På Center for Dialektforskning på Københavns Universitet er tonegangen i fynsk hos talere født mellem »

 • Helligtrekonger – den glemte fest

  17.12.2019

  I dag bemærker vi knap nok når vi passerer helligtrekonger, men før i tiden var helligtrekongersaften og -dag (5.-6. januar) en betydningsfuld højtidsdag, og den indgik med en række skikke og traditioner i fejringen af »

 • Hvordan rigsmålet kom til at nærme sig skriftsproget

  15.11.2019

  Indtil 1800-tallet havde der i mere end 200 år været to forskellige normer for dannet talesprog, et samtalesprog og et foredrags- og prædikensprog. Det ændrede sig i takt med at der kom nye deltagere i det offentlige liv »

 • Taler man som sit sted? – om lokaltilknytning og dialektbrug

  21.10.2019

  Et nyt studie undersøger sammenhænge mellem unges brug af lokale sprogtræk og deres tilknytning til det sted de bor. Det peger blandt andet på, at køn indgår som en væsentlig faktor i forhold til lokaltilknytning og »

 • Dem og sig – i konflikt siden middelalderen

  15.08.2019

  Det regnes i dag for ukorrekt dansk, når der bruges dem i stedet for sig. Men det har taget hundredevis af år for det tysk importerede sig at blive (næsten!) enerådende som korrekt dansk. »

 • Kalundborgjysk – er slet ikke så jysk

  24.06.2019

  Måske har du også bemærket, at mennesker på egnen omkring Røsnæs og Kalundborg lyder jyske, når de taler med hinanden? Det kaldes "kalundborgjysk", men det er en betegnelse, som er mere folkelig end dialektfaglig. Og det »

 • Hey fuck dig! Unges refleksion over hverdagens sprogbrug

  30.04.2019

  Unge sprogbrugere har gerne et nuanceret syn på, hvornår de skal taler "pænt" eller "grimt". Og mens de taler "pænt" til læreren, betyder det ikke nødvendigvis, at man er uvenner, hvis man taler "grimt" til hinanden. »

 • Fra lindost til march – Ømålsordbogens bind 12 er udkommet

  29.03.2019

  Der er for tiden stigende interesse for ikke-industriel fremstilling af mad og drikke med tættere kontakt til råvarer og fremstillingsproces. Hvordan dét er foregået i det gamle bondesamfund, kan man bl.a. læse om i »

 • Dialekt på tværs af steder og generationer

  15.02.2019

  I både Nordjylland, i Sønderjylland og på Bornholm bruger de yngre generationer mindre dialekt end de ældre. Men udviklingen går ikke lige hurtigt overalt, og den er på forskellige stadier i dag. »

 • Når dansk og svensk mødes, opstår der ofte noget tredje

  14.12.2018

  Camilla Boesen Madsen fortæller om, hvordan hun i sit speciale har undersøgt sprogbrug hos en gruppe svenske kvinder i København. Deres tilpasning til dansk fører blandt andet til nydannelser, som det er svært at »

 • Nyt liv til bornholmsk ordbog

  13.11.2018

  Opgaven med at udgive en tidssvarende og videnskabelig bornholmsk ordbog blev sat i gang i 1920'erne, men gik i stå i 1940'erne. Alex Speed Kjeldsen fortæller her om hvordan projektet nu bliver genoplivet i digitalt »

 • Det farlige vand – om krogmanden og andre skræmmevæsener på Facebook og i dialektordbøger

  16.10.2018

  I det traditionelle bondesamfund var børnene mere overladt til sig selv end i det moderne samfund. De skulle derfor opdrages til at undgå farlige steder, og det gjorde man bl.a. ved at opdigte forskellige uhyggelige »

 • Når sprog går online

  20.09.2018

  De sociale medier byder på nye muligheder, når man for eksempel kan 'hacke' sig til nye talerpositioner, kan give talesprog og dialekter skriftlig form - eller på Facebook kan skabe alternative sørgeformer til avisernes »

 • Hvad siger vi til at tilpasse os vores nabosprog?

  15.08.2018

  Bør man bruge et par svenske ord og tilpasse sin udtale til svensk, hvis man som dansker taler med en svensker? Eller er det samtalepartnerens eget ansvar at forstå, hvad der bliver sagt? En undersøgelse er ved at »

 • Sprog hos minoritetsunge og deres forældre

  15.07.2018

  En ny ph.d.-afhandling viser, at elever med etnisk minoritetsbaggrund orienterer sig mod standarddansk i skoleinteraktioner, og at vigtigheden af dansk også fremhæves af forældre. »

 • Hvor kommer du fra? Hvor vil du hen?

  28.05.2018

  Unge sønderjyders holdning til det at bo, hvor de gør, spiller ind på deres måde at snakke på. En ny ph.d.-afhandling fra Center for Dialektforskning viser, at unge, som er positivt indstillede over for lokalområdet, og »

 • Det var kløvningen der afslørede morderen

  03.04.2018

  Denne måneds emne er hvordan sprogbrugere tilpasser grammatiske konstruktioner til den genre de skriver indenfor. Et eksempel er nyhedsgenren. Her bruges variationer i grammatiske konstruktioner til meget præcist at »

 • Pigerne er sprog(samfunds)ændringernes sprogideologiske dynamo

  15.02.2018

  Undersøgelser af unges holdninger til sprog viser at piger går i spidsen for opvurderingen af det MODERNE standardsprog og nedvurderingen af LOKAL-farvet sprog. »

 • Genus og sexus – grammatisk køn og biologisk køn

  15.01.2018

  På dansk behøver der ikke altid at være overensstemmelse mellem det grammatiske køn og det biologiske køn. En række traditionelle danske dialekter har bevaret trekøns-systemet, og her kan en hunhund således godt »

 • Julerente og julegave

  13.12.2017

  "Vi fik hver fem cigarer i julegave og så fik vi kaffe og havde det hyggeligt indtil midnat og vi var trætte og gik i seng." »

 • Tilløk mæ æ føsdau – brug af dialekt i fødselsdagshilsner på Facebook

  21.11.2017

  I Danmark har de fleste mennesker en Facebook-profil og har oplevet at modtage fødselsdagshilsner på deres væg fra nær og fjern i deres Facebook-netværk. Denne type rituelle hilsner består typisk af et "tillykke", men »

 • SKAM – fra en sproglig vinkel

  02.11.2017

  Den norske ungdomsserie SKAM har været på alles læber de seneste år. Som noget særligt for en ungdomsserie er det ikke blot karakterernes genvordigheder, kriser og udviklinger, der har været genstand for artikler og »

 • Gåden om den samsiske brødspade

  27.09.2017

  Nogle gange kan et dialektord være svært at finde selvom det ligger lige foran næsen på én. Historien om det samsiske ord for en brødspade byder eksempelvis på en lille, men drilsk forstavelse. »

 • Lyseord og landbokultur

  30.06.2017

  Om aftenen nøjedes man ofte med det lys som ilden fra det åbne ildsted gav, fortæller Rasmus Hansen i sin bog Gamle Minder (1875), der skildrer livet på Østfyn i begyndelsen af 1800-tallet. Og, tilføjer han, det var ikke »

 • Argentinadansk

  15.05.2017

  Den danske udvandring til Argentina omkring 1900 er langt fra så kendt som udvandringen til USA og Canada. Selvom den talmæssigt har været forholdsvis beskeden med kun ca. 8000 danskere, der slog sig ned, så har det »

 • Det kønne(de) sprog

  12.04.2017

  Følgende udtalelse stammer fra udenrigsminister Anders Samuelsen da han blev interviewet i P1 Morgen (d. 27. januar 2017) om lanceringen af en ny såkaldt ’tech-ambassadør’: Udenrigsminister Anders Samuelsen © »

 • Om at tale "integreret"

  14.02.2017

  Når vi lærer at bruge sprog, lærer vi en række sproglige træk i form af lyde, ord, osv., og hvordan de kan kombineres systematisk til at skabe betydninger. Men vi lærer også, hvad vi kan sige i hvilke situationer, og »

 • Alle gode varsler

  15.11.2016

  Her i midten af november er det fuldmåne. Har du set efter om der skulle være en ring omkring månen? Det burde du måske gøre, for hvis der er, er det tegn på at der er uvejr på vej – og så kan du roligt finde »

 • Stødgrænsen - den kendteste dialektgrænse

  24.10.2016

  Stødgrænsen er måske en af de mest kendte dialektgrænser i Danmark. Men hvorfor går grænsen hvor den gør, og kan et anlægsarbejde i 1600-tallet have haft en betydning for en dialektgrænse? »

 • Wallah!

  15.09.2016

  Hvert år kommer der nye ord og udtryk til i dansk talesprog. Et markant eksempel er udtrykket wallah, som kommer fra arabisk, og som i dag bruges af især unge talere landet over. »

 • Kan du nære dig? Om fællesdanske ord i en dialektordbog

  15.08.2016

  Hvad betyder fallebab? Ømålsordbogen giver svaret. Fallebab betyder ’vrøvl, nonsens’, og det har været almindeligt på Fyn. Det er formentlig en omdannelse af falbelader i betydningen ’(overdreven) pynt på en kjole’, og »

 • Vesterbro Ringridning – dialekten gør det sønderjysk

  12.07.2016

  Det er sommer og højsæson for ringridning. Ikke kun i Sønderjylland, men også i København, hvor seks unge sønderjyder bosat i hovedstaden siden 2013 har arrangeret Vesterbro Ringridning på Gråstensgade. "Æ rosebus" - en »

 • "Ghettosprog" i dansk mainstream rap

  15.06.2016

  I 2014 skete der noget nyt i dansk musik - nemlig Sivas. Sivas Torbati blev en af de første rappere med minoritetsbaggrund, der for alvor slog igennem hos et bredere publikum. »

 • Norske tilstande

  17.05.2016

  De norske dialekter og ’dansketiden’ Den 17. maj er den norske nationaldag, hvor man fejrer vedtagelsen af den norske grundlov i 1814. Dagen markerer således også afslutningen på ’dansketiden’, idet Danmark måtte afstå »

 • Dialekt-kommodificering

  15.04.2016

  I dialektforskningen er det et gennemgående resultat at der ikke tales ret meget dialekt i Danmark længere. Gennem mange år er talesproget i Danmark blevet mere og mere ensartet, og mens man for hundrede år siden kunne »

 • Makkenren

  11.03.2016

  En stor del af det ordforråd, der findes i dialekterne, er fælles med rigsdansk. Men hvis man læser i Ømålsordbogen vil man også finde mange ord, der ikke findes i Nudansk Ordbog eller Den danske Ordbog. Nogle af ordene »