27. september 2017

Gåden om den samsiske brødspade

Månedens dialektemne

Nogle gange kan et dialektord være svært at finde selvom det ligger lige foran næsen på én. Historien om det samsiske ord for en brødspade byder eksempelvis på en lille, men drilsk forstavelse.

Det gamle oversigtskort

I lidt over fire år måtte der på kortet over dialektord for brødspader stå "ikke oplyst" over Samsø. Men nu er kortet opdateret med det 'nyopdukne' ord.

For lidt over fire år siden blev der her på dialekt.dk lavet et tema-afsnit om dialekternes ordforråd for brød og bagning. I det gamle landbosamfund – hvor husholdningerne var noget større end i dag – fyldte bagningen meget i hverdagen, og ordforrådet var både omfattende og varieret.

Selvom dialektoptegnelserne på både Københavns Universitet og på Aarhus Universitet er yderst righoldige, rummer de dog ikke alle dialektord om alle emner fra alle dele af landet – og der viste sig at være et hul i det kort som blev lavet over ord for brødspader: Det var ikke til at finde en optegnelse om ordet på samsisk!

Men har man tålmodighed nok, kan man ofte finde en kilde. Ordet blev efterlyst på dialekt.dk, og efter at kortet var blevet nævnt i DR P1's Klog på Sprog, lykkedes det en lytter at finde frem til ordet i samarbejde med Samsø Museum.

Lige for – og dog så langt fra

Det viste sig nu at ordet havde ligget lige foran næsen af dialektforskerne hele tiden. Samsisk har mange fællestræk med jyske dialekter, så det var oplagt at lede efter ord som mindede om skodde eller skydsel – som er langt de mest udbredte dialektord for brødspader i jylland. Men ingen fik i første omgang den idé at man på samsisk har skudt præpositionen i ind som første stavelse, således at en brødspade har heddet et iskud (på Samsø udtalt iskå, med tryk på første stavelse).

Ordet er ellers meget tæt beslægtet med skodde i betydningen "(del af) redskab, der kan (ell. hvormed der kan) skubbes, skydes", som der står under  Skud i Ordbog over det Danske Sprog. Der er dog ikke mange oplagte paralleller til hvordan et i sættes ind på denne vis, men én af dem kunne være ordet islæt 'hvad man slår i (i vævningen)', svarende til iskud 'hvad man skyder i (i ovnen)'.

Bagning i muret ovn

Brødene sættes i ovnen – med det redskab som på samsisk altså hed et iskud. Gengivet efter I.C. Stockholm: Det, som forsvinder (1924).

Den i bagklogskabens lys så oplagte 'løsning' er et godt eksempel på hvor svært det kan være at finde et ord når man ikke ved hvad det hedder – selv når det efterfølgende viser sig at det på mange måder lå lige for. Da først ordet var kendt, var det en smal sag at finde det i diverse alfabetisk ordnede ordlister – og selvfølgelig også i Jysk Ordbog. Samme problem kender de fleste nok hvis de skal slå op i en ordbog uden at kende ordet, og der er ingen patentløsninger på problemet.

Ømålsordbogen bliver der i nogen grad rådet bod på det ved hjælp af synonymhenvisninger – men i det konkrete tilfælde med brødspaderne hjalp det ikke så meget, da samsisk som dialekt ikke hører under ømålene! Så der kunne man kun finde synonymerne grissel, brage, grese, skydsel, skodde, skue-stage, skue-stang, brødtrækker og bageovnsskuffe, men altså intet iskud, eller iskod som det også for små 100 år siden er optegnet som i Samsø Museumsgård. En kort vejledning af Bertel Madsen (1918).

Så hvis synonymlisten ikke dækker området, kan det altså være vanskeligt at finde et dialektord, uanset at det findes et sted i de lange og udførlige optegnelser fra et område. I de tilfælde er det reelt den eneste mulighed at spørge de lokale mens tid er, og mens den lokale viden om dialekten endnu ikke er helt forsvundet. Denne gang var vi så heldige at det, med hjælp fra medier og museer, endte med at give resultat.

Emner