Ømålsordbogen

Ømålsordbogen beskriver det sprog og den kultur, der hørte til det danske landbo- og fiskersamfund ca. 1750-1945, med hovedvægt på tiden 1850-1920. Dengang levede over halvdelen af Danmarks befolkning på landet, og de fleste talte dialekt.

Hvilken type ord indeholder Ømålsordbogen?

Ordbogen beskriver hele ordforrådet hos bønderne og fiskerne. Man kan selvfølgelig finde dialektale ord som fx gribbenollike (skældsord brugt om en arrig, grim kvinde) og gilke (som betyder at ’rokke, slingre, vrikke’); men man kan også finde de ord som dialekterne har til fælles med rigsdansk, fx god og dårlig, komme og .

Man kan se hvordan ordene udtales og bøjes, hvad de betyder, og hvordan de bruges. Der gives mange eksempler i form af citater fra dagligdagens almindelige samtaler. Du kan læse mere om bøndernes og fiskernes sprog her [link til underside på dialekt.dk med tematiske eksempler].

Ikke kun sprog

Ordbogen rummer ikke kun oplysninger om bøndernes og fiskernes sprog, men også om deres kultur. Ordbogen kan bruges som et slags leksikon over hvordan dagligdagen og tilværelsen formede sig på landet dengang.

Man kan finde udførlige beskrivelser af arbejdsgange og redskaber (fx hvordan man høstede med le, eller hvordan man bagte brød i stenovn). Og man kan finde oplysninger om skikke, lege og fester, overtro og varsler (fx beskrivelser af fastelavnens dyster, optog og gilder). Du kan læse mere om bøndernes og fiskernes kultur her [link til underside på dialekt.dk med tematiske eksempler].

18 bind samt tillægsbind

Ordbogen bliver på i alt 18 bind og udkommer med et bind hvert andet år. Bind 12 udkommer i det nye år. Der er også udgivet et tillægsbind med vejledninger, dialektgeografiske kort m.m. Ordbogen udarbejdes og udgives af Afdeling for Dialektforskning med støtte fra Carlsbergfondet. Er man interesseret i at erhverve ordbogen, kan man henvende sig til Universitets-Jubilæets Danske Samfund.

Læs mere

På Afdeling for Dialektforsknings hjemmeside kan man læse mere om Ømålsordbogen, de forskellige samlinger ordbogen bygger på, og de tekstbaser der anvendes. Derudover ligger en del af de båndoptagelser der indgår i ordbogens samlinger, i søgbar form på nettet (Korpus Cordiale).

Læs også om nogle af Ømålsordbogens mange juleord på siden Jul på ømål.