Tidsskrifter

På dialektinstitutterne udgiver man tidsskrifter om aktuel forskning i danske dialekter.

 • Danske Talesprog
  Tidsskriftet udgives af Afdeling for Dialektforskning og forhandles i kommission hos Museum Tusculanum.

  Manuskriptsamling på Nordisk Forskningsinstitut. ©Bo Nissen Knudsen  Artiklerne falder inden for afdelingens forskningsområde: talesprog, og de indeholder især sproglige analyser af de traditionelle dialekter og sociolingvistiske studier af talesprogsvariation. 

  Desuden indgår der artikler om interaktion i samtaler og om sprogholdninger.

  Årgangene 1-20 indeholder foruden sproglige artikler også artikler med etnologisk indhold, herunder spørgelister udsendt til brug for Ømålsordbogen.

 • Danske Folkemål
  Tidligere hed Danske Talesprog "Danske Folkemål". Dvs. Danske talesprog er en fortsættelse af Danske Folkemål 1-41 (1927-1999).

  Registre til Danske Folkemål nr. 1-20 (1927-1975) findes i nr. 21 (1977).
  Registre til Danske Folkemål nr. 21-40 (1976-1998) findes i nr. 40 (1998)


 • Ord og Sag

  Kartotekskort fra Afdeling for Navneforskning. © Bo Nissen Knudsen

  Peter Skautrup Centret udgivet årsskriftet Ord & Sag, hvor man viser nogle sider af centrets virksomhed.

  Mange af årsskriftets artikler udspringer af arbejdet med Jysk Ordbog, idet mange ord indbyder til en bredere behandling end den, der kan rummes i en ordbogsartikel.