Danmarks Grundforskningsfonds Center for Sociolingvistiske Sprogforandringsstudier, DGCSS [2005-2015]

Dette lange og indviklede navn dækker over et center på Københavns Universitet, hvor sprogforskere undersøger sprogforandringer over tid.

Anderledes tilgang til sprogforskning

Normalt interviewer sprogforskere en gruppe mennesker på et givet tidspunkt. Derefter analyserer sprogforskeren de interviewedes sprog og skriver en rapport eller en bog om resultaterne.

Studentermedhjælpere i fuld gang med transskribering og kodning af Sprogforandringscentrets data.

Det særlige ved forskningsprojektet på DGCSS, eller ’Sprogforandringscentret’ som det også kaldes, er, at man gentager de samme interview, som blev foretaget for 10, 15 og 20 år siden.

På den måde kan man sammenligne de samme personers sprog over tid og undersøge om sproget har ændret sig.

To hovedformål med dette stort anlagte projekt

  • At beskrive hvordan interviewpersonernes sprog har ændret sig over tid
  • At forklare årsagerne til at sprogforandring har fundet sted

Lignende undersøgelser er foretaget tidligere men aldrig i så stor en målestok. Derfor er projektet unikt – også internationalt.

Sprogforandring i virkelig tid

Gen-optagelserne vil kunne dokumentere sprogforandring i ”virkelig tid”. Man får et indblik i, hvordan virkelige menneskers sprog reelt har forandret sig i løbet af en længere periode.

Udover gen-indspilningerne foretager sprogforskerne også nye optagelser med personer, der var for unge til at blive interviewet i de oprindelige undersøgelser. Disse optagelser vil give unikke muligheder for at beskrive det danske sprogsamfund i fremtiden.


Læs mere om DGCSS på deres hjemmeside.