22. marts 2021

Bornholmsk Ordbog er online!

Månedens dialektemne

Efter at have ligget mere eller mindre i dvale siden 1940’erne blev det bornholmske ordbogsprojekt genoptaget i digital form og annonceret her på siden i 2018 under titlen Nyt liv til bornholmsk ordbog. Her godt og vel to år senere er det en stor glæde at kunne meddele, at projektet er nået så vidt, at ordbogens hjemmeside, bornholmskordbog.ku.dk, officielt kan lanceres.

Forud for dette ligger utallige timers arbejde udført af en lang række frivillige i kombination med studentermedhjælpere, videnskabelige assistenter og andre ansatte ved projektet. Ansættelsen af de sidstnævnte har været mulig takket være støtte fra adskillige fonde (se faktaboks til højre).

Meget er nået

Bornholmsk Ordbog, der hører hjemme ved Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab (NorS) på Københavns Universitet, giver samlet adgang til en række bornholmske ordbøger og ordlister med forklaringer – glossarer – samt andre ressourcer, herunder bornholmsksprogede tekster. Selve ordbogsdelen er en såkaldt metaordbog, der gør det muligt at slå op i alle de tilknyttede glossarer fra én søgning og få et samlet resultat med relevante artikler fra samtlige glossarer. Størstedelen af materialet har ikke tidligere været udgivet.

Opslag i ordbogen
Eksempel på metaordbogens opslag âga (v. “age, køre”), der forener artikler fra seks glossarer. Klik på billedet for at se en større version.

Projektet er fortsat i fuld gang, og metaordbogen og sidens øvrige ressourcer forbedres løbende, i den nærmeste tid ikke mindst selve ordlisten. Selvom siden i sin nuværende form er fuldt brugbar, vil den altså blive ændret hyppigt i den kommende tid.

Vi har i marts 2021 importeret en stor del af glossarerne, men flere følger i løbet af foråret (jf. oversigt på ordbogens glossarside. Samtidigt med, at de resterende glossarer importeres i databasen, vil vi mere systematisk rydde ud i fejl og inkonsekvenser i ordlisten, som opbygges automatisk under glossarimporten.

Hen over sommeren 2021 vil der endvidere være fokus på at integrere en interaktiv grammatik med oplysninger om bøjning og udtale, inden vi i løbet af efteråret 2021 og foråret 2022 vil lægge en mængde nye bornholmsksprogede tekster ud på ordbogens tekstside, bl.a. et stort antal dialektkomedier.

I sin nuværende form indeholder ordbogen d. d. 18.546 opslagsord fordelt på 29.254 artikler fra ni glossarer, mens det søgbare korpus af bornholmske ord i citater og tekster udgør hele 572.093 ord i løbende tekst. Disse tal øges hele tiden og vil om en måned være væsentligt højere.

Bornholmsk Ordbog som crowd sourcing projekt

Over 30 frivillige har engageret sig i projektet og deltaget i ordbogsmøder på Bornholm siden 2018. Størstedelen har også arbejdet med konkrete opgaver (se oversigten over bidragsydere), og selvom corona-situationen har vanskelig- eller umuliggjort møder i en stor del af perioden, er der tale om et imponerende antal opgaver, som er blevet løst af de frivillige i samarbejde med de ansatte ved projektet. Det drejer sig bl.a. om:

  • Indtastning og annotation af omtrent 20.000 kartotekskort/sedler fra Bornholmsk Ordbog
  • Scanning, indtastning, korrekturlæsning og annotation af 15 andre glossarer og ordlister
  • Scanning, OCR-behandling (konvertering af billede til redigerbar tekst) og korrekturlæsning af en stor mængde tekster af forskellig art, herunder romaner, digtsamlinger, flere hundrede bornholmsksprogede tekster fra lokale dagblade, omkring 50 dialektkomedier og en række faglitterære tekster om bornholmsk
  • Digitalisering og registrering af arkivmateriale ved Center for Dialektforskning og andre arkiver
  • Gennemlytning og registrering af et stort antal radioudsendelser på og om bornholmsk
  • Transskription af ældre optagelser med dialekttalende bornholmere
  • Indlæsning af tekster skrevne på bornholmsk 

Endnu har kun en del af dette righoldige materiale fundet vej til hjemmesiden, men det resterende vil blive inkluderet i løbet af de kommende 1–2 år, hvorved en egentlig bornholmsk sprogportal opbygges.

Ordbogens fremtid

Projektet er kommet overraskende langt på ganske kort tid. Der er dermed også skabt grundlag for, at egentlig redigering af en ny stort anlagt bornholmsk ordbog udarbejdet på videnskabeligt grundlag kan påbegyndes. En forudsætning for dette er imidlertid en større bevilling, som sikrer, at der kan arbejdes systematisk og kontinuerligt med materialet i en længere periode. Vi håber, at det vil lykkes at vinde gehør for dette, så den bornholmske dialekt ikke skal være den eneste danske dialekt, der ikke indgår i eksisterende videnskabelige ordbogsprojekter.

En sådan bevilling vil muliggøre, at ordbogen kan udkomme løbende i digital form baseret på det righoldige materiale, som nu foreligger, suppleret med andre ressourcer, herunder materiale fra andre samlinger, nye og supplerende lydoptagelser og endnu flere bornholmske dialekttekster. 

Visning af tekster
Eksempel på visning af en tekst fra ordbogens tekstside, der giver adgang til en række bornholmsksprogede tekster. Klik på billedet for at se en større version.

Den digitale form gør det ikke blot muligt at publicere løbende, men sikrer også fri adgang til stoffet, samtidig med at der fx kan linkes til andre sprogressourcer og indlejres lydoptagelser. Det er således fx et mål, at ordbogens bornholmske ord og eksempler skal indlæses, så man også kan lytte til dem. Et andet mål er, at de mange digitaliserede dialekttekster, som indgår i ordbogens korpus, bliver tilgængeliggjort som e-bøger med hjælpeværktøjer (herunder interaktive links til ordbogens artikler og understøttende lydspor).

Selvom vi er kommet overordentlig godt i gang, er der altså fortsat masser af spændende opgaver, der venter på at blive løst i et frugtbart samarbejde mellem forskere og frivillige!

Alex Speed Kjeldsen