Efterkrigstid 1950-

Den sproglige udvikling i Danmark efter 1945 har været præget af massiv påvirkning fra engelsk og amerikansk - en proces, der med et andet ord kaldes anglificering.

Fjernsyn fra 1950'erne
Fjernsyn fra 1950'erne. Fra Nationalmuseets samlinger

Engelsk i TV, reklamer og på internettet

Engelsk er det sprog, som i denne periode har påvirket det danske mest.

Det betyder, at man i disse år ser en stor import af engelske ord og vendinger. Læs videre på siden Engelsk i dansk.

Sprogforskere mener desuden, at det er den mest omfattende ordimport siden de mange nedertyske lån i 1400-tallet.

Internationalisering og uddannelse

I perioden har tre tendenser overordnet gjort sig gældende:

  • En øget internationalisering,
  • forbedring af det generelle uddannelsesniveau og
  • udviklingen i massemedierne

Samlet har disse tre tendenser banet vejen for anglificeringen af det danske sprog.