Pendulord: Ord der skifter betydning

Sprogprofessor Erik Hansen, som tidligere var formand for Dansk Sprognævn, nævnte i sine foredrag ofte eksempler på ord, som har skiftet betydning over tid.

 • Forfordele
  For den ældre sprogbruger er man blevet forfordelt, hvis man har fået for lidt af noget – og måske ikke helt det samme som de andre i en gruppe.
  For mange unge sprogbrugere betyder udtrykket, at en person har fået for meget af noget. Måske mere end de andre i en gruppe.
 • Overstå
  For den ældre sprogbruger vil dette udtryk ofte betyde at 'noget ubehageligt er forbi' og dermed overstået.

  For den yngre sprogbruger betyder det sommetider blot at 'noget er forbi'. Det kan både være noget behageligt eller ubehageligt som er overstået.
 • Virak
  For mange ældre sprogbrugere betyder ’virak’ en rosende omtale. For unge sprogbrugere betyder ordet ballade og uro.
 • Laps
  For en generation siden betød 'laps' at man var for fin. I dag betyder det at man er det stik modsatte – en lazaron.
 • Genistreg
  For en generation siden blev dette ord brugt lidt ironisk om noget en person havde udrettet, men som måske ikke var ret godt. I dag bruges udtrykket når nogen har lavet noget glimrende.
Bjørnetjeneste
Udtrykket en "bjørnetjeneste", efter en fabel af La Fontaine, nævnes ofte som eksempel på et pendulord, omend der kun kendes relativt få eksempler på at det bruges i betydningen en "stor tjeneste". Den Danske Ordbog anfører dog også denne betydning, omend med den anmærkning at den af mange regnes som ukorrekt. (Illustration af Gustave Doré fra slutningen af 1800-tallet).

Læs mere

I et interview offentliggjort på Kommunikationsforum kan du læse mere om ord, der dør, i et interview med sprogprofessor Frans Gregersen, Københanvs Universitet.

Læs også mere i bogen Unges Sprog skrevet af Jens Normann Jørgensen og Pia Quist (2008).