Dansk med accent

I sprogholdningsundersøgelser af dialekter vurderes midtsjællandsk ofte lavest. Men der er også andre typer af dansk, som scorer lavt i sprogholdningsundersøgelser - nemlig dansk talt med udenlandsk accent.

Studerende i solen foran KUA1. © Pete Burke

Til dansk talt med udenlandsk accent knytter der sig ligeså mange sprogholdninger som til de dialekter, der tales af mennesker med dansk som modersmål.

I Danmark bruger vi normalt ordet accent om udenlandsk accent, dvs. om dansk talt med en hørbar udtaleafsmitning fra et andet modersmål.

På engelsk kan accent også bruges om dialekter – en hørbar udtale, som signalerer talerens lokale baggrund.


Læs mere om aspekter af dansk med accent på undersiderne:

Eller læs om forskningsprojekter om dansk med accent på siden Dialektforskning i Danmark. F.eks. Køgeprojektet, Amagerprojektet, Unges sprog i København, "Han er fra Amager..." og"Almindelig fremmed dansk".