Dansk med accent

I sprogholdningsundersøgelser af dialekter vurderes midtsjællandsk ofte lavest. Men der er også andre typer af dansk, som scorer lavt i sprogholdningsundersøgelser - nemlig dansk talt med udenlandsk accent.

Prins Henrik (Wikipedia)
Prins Henrik (1934-2018) aflagde sig, trods årtier som dansk prins, aldrig sin franske accent, hvilket mange danskere kritiserede ham for. Udsnit af billede fra Wikipedia

Til dansk talt med udenlandsk accent knytter der sig ligeså mange sprogholdninger som til de dialekter, der tales af mennesker med dansk som modersmål.

I Danmark bruger vi normalt ordet accent om udenlandsk accent, dvs. om dansk talt med en hørbar udtaleafsmitning fra et andet modersmål.

På engelsk kan accent også bruges om dialekter – en hørbar udtale, som signalerer talerens lokale baggrund.


Læs mere om aspekter af dansk med accent på undersiderne:

Eller læs om forskningsprojekter om dansk med accent på siden Dialektforskning i Danmark. F.eks. Køgeprojektet, Amagerprojektet, Unges sprog i København, "Han er fra Amager..." og"Almindelig fremmed dansk".