Lyt til dansk talt med udenlandsk accent #1

Du har her mulighed for at lytte til optagelser af dansk talt med udenlandsk accent. Optagelserne fandt sted i 2003-4 på Københavns Universitet eller hjemme hos informanterne.

Marta Kirilovas undersøgelse

I forbindelse med sin undersøgelse af danskernes holdninger til udenlandsk accent, "Han er fra Amager, men også lidt fra Afrika" optog Marta Kirilova en række mænd og kvinder med forskellige sproglige baggrunde.

Fælles for dem er, at de er kommet til Danmark som voksne eller næsten voksne. De har lært sig dansk og taler det problemfrit, men man kan stadig høre, at dansk ikke er deres modersmål.

232 personer med dansk som modersmål vurderede de interviewedes kompetence, sociale evner og oprindelse.

Lyt, lær og træn dit dialektøre

Disse menneskers dansk er en del af de mange måder dansk tales på i dag.

 • Mand med islandsk som førstesprog

 • Kvinde med italiensk som førstesprog

 • Kvinde med polsk som førstesprog

 • Mand med et kinesisk (mandarin) sprog som førstesprog

 • Mand med amerikansk engelsk som førstesprog

 • Kvinde med islandsk som førstesprog

 • Mand med bulgarsk som førstesprog

 • Mand med italiensk som førstesprog

 • Kvinde med bulgarsk som førstesprog

 • Kvinde med serbisk som førstesprog

Metode til indsamling af stemmeprøver

De interviewede personer blev alle bedt om at tale om en reklame, som de kunne huske som morsom eller underholdende.

Der var flere grunde til, at denne måde blev valgt som udgangspunkt for udvælgelsen af stemmer til lyttetesten.

Et af kernepunkterne i undersøgelsen var valget af gode og repræsentative talesekvenser, som var fælles for alle stemmerne.

Man ville have fat i en talesekvens, som ikke var kontrolleret og fastlagt i forvejen.

Metodens fordele

 • Reklamer er et emne, som de fleste kan forholde sig til. De interviewede personer var alle i stand til at gengive handlingen i en reklame uden besvær. De var afslappede og positivt indstillede og følte selv, at det var morsomt at tale om emnet.

 • De interviewede valgte selv hvilken historie, de ville berette om. Dette medvirkede til, at forskeren fik en spontan samtale, som frembragte en forholdsvis uanstrengt og ikke-kunstig talemåde hos hver person.

Denne teknik gav os gode muligheder for analyse af vurderingen af accenten, idet den i mindre grad blev påvirket af eksterne faktorer som nervøsitet og præstationsangst under interviewet.

Muligheden for selv at bestemme hvilken reklame, der skulle genfortælles, gav ydermere en spredning på flere genfortællinger.

Det havde en positiv effekt på svarerne, som ikke blev trætte af at høre på den samme historie.

De fik dermed lejlighed til at lytte aktivt og forholde sig til den enkelte talesekvens, samtidig med at de kunne have en overordnet idé om emnet.

En eventuel ulempe heri kunne være, at nogle sprogbrugere var bedre i stand til at fortælle en sammenhængende historie end andre, og det kan forventes at påvirke vurderingen.

Interviewpersonernes baggrunde

I undersøgelsen indgår 16 forskellige stemmer. Der kan ikke lyttes til alle 16 stemmer her på siden, men herunder kan du læse om dem.

 • Modersmål: I undersøgelsen deltager repræsentanter med otte forskellige modersmål: islandsk, amerikansk-engelsk, tysk, italiensk, bulgarsk, polsk, kinesisk (mandarin) og iransk (farsi).
 • Køn: Der er otte kvindelige og otte mandlige stemmer.
 • Alder: Alle stemmer tilhører yngre personer, dvs. i alderen mellem 25 og 45 år.
 • Uddannelse: Alle stemmer har, eller er ved at afslutte, en videregående uddannelse enten på et universitet eller på en anden højere læreanstalt.
 • Niveau i dansk: Alle seksten stemmer behersker dansk på højt niveau. De har enten en dansk studentereksamen, eller også har de bestået den adgangsgivende danskprøve (Studieprøven, tidligere Danskprøve 2) for at blive indskrevet på en videregående uddannelse.
  For at fastholde det nøjagtige niveau i dansk samt graden af deres accent har 20 sprogforskere på faget dansk ved Københavns Universitet foretaget en faglig vurdering af de 16 stemmers færdigheder i dansk på fire parametre.