Udenlandsk accent

Mange mennesker i Danmark har ikke dansk som modersmål. For dem er dansk såkaldt andetsprog, og modersmålet kan være alt fra amerikansk eller tysk til arabisk eller tyrkisk.

Kaffepause foran KUA1. © Anne Trap-Lind

Hvad er udenlandsk accent?

Når man lærer sig dansk i en voksen eller halvvoksen alder, vil der som regel blive en udtalerest siddende, som peger på, at dansk er personens andetsprog.

Man kan blive flydende i ordforråd og grammatik, mens udtalen er farvet af et andet modersmål end dansk. Det kalder man accent.

Dansk med accent må ikke forveksles med den type dansk, som tales af tosprogede børn og unge som er født og opvokset i Danmark. Deres sprog bør betragtes som dialekt eller multietnolekt.

De modvillige danskere og velvillige englændere

Der lyttes opmærksomt i et af auditorierne på KUA1. © Anne Trap-Lind

I Danmark har vi aldrig været særlig gode til at forstå dansk udtalt med udenlansk accent. Mange udlændinge fortæller, at de oplever, at danskere hurtigt bliver "trætte i ørene", når de taler med dem. 

Accent opleves af mange som "støj på linjen". Det kan bl.a. skyldes, at danskere ikke har været vant til at høre dansk talt af udlændinge.

Englændere har i modsætning hertil hørt engelsk i mange forskellige internationale varianter. De har på den måde lært sig at indstille ørene og blive bedre til at forstå engelsk med udenlandsk accent.

Danskere bør lære at være mere åbne over for udenlandsk accent, for i vores globaliserede verden vil der blive ved med at være udlændinge, der lærer sig dansk. Træn dit dialektøre.