"Han er fra Amager, men også lidt fra Afrika" - Undersøgelse af holdninger til dansk talt med accent [2006]

af Marta Kirilova, Københavns Universitet

En undersøgelse (en udgave af en masketest) af danskeres holdninger til dansk talt med udenlandsk accent. Undersøgelsen er publiceret i bogen:

"Han er fra Amager, men også lidt fra Afrika". Dansk med accent. Københavnerstudier i Tosprogethed bind 40. Københavns Universitet. 2006.


Her kan du læse Martas resume af bogen:

”Han er en fra Amager, men også lidt fra Afrika”
Dansk med accent. En empirisk baseret analyse af indfødte danskeres holdninger til dansk talesprog med forskellige accenter

I denne sprogholdningsundersøgelse redegør jeg for hvilken rolle forskellige sprog spiller i danskernes holdninger til fremmed accent. Med udgangspunkt i en tilpasset masketest undersøger jeg hvilken prestigerangering dansk som andetsprog har i Danmark, og hvorledes de forskellige fremmede accenter påvirker danskernes opfattelse af de personer der taler dansk med accent.
Jeg opstiller hierarkier af de pågældende accenter og afklarer hvorvidt der eksisterer en sammenhæng mellem graden af accent og vurderingen af den accenttalende på en række personlighedstræk.

I løbet af 2004 interviewede jeg 8 kvindelige og 8 mandlige stemmer med modersmålene bulgarsk, polsk, tysk, islandsk, amerikansk engelsk, italiensk, mandarin og persisk. Alle talte dansk på højt niveau, men havde en umiskendelig fremmed accent. Efterfølgende spillede jeg et lille lydklip på 30 sekunder for 232 indfødt danske svarere med forskellige baggrund, alder og uddannelsesniveau.
Svarerne blev bedt om at besvare 20 spørgsmål om stemmernes kompetence, sociale evner og oprindelse.

Resultaterne heraf kan opsummeres i to kategorier:

 1. Resultater på med udgangspunkt i hypotesen at stærk accent spiller en negativ rolle for vurderingen af stemmen som kompetent:
  Det viste sig, at stærk accent ikke i sig selv er et kriterium for nedvurdering.
  - Taletempo spiller en afgørende rolle for den positive vurdering af den accenttalende, idet det signalerer effektivitet og kompetence.
  - Humor er også et vigtigt kriterium for den positive vurdering, eftersom humor får sprogbrugeren til at fremstå som behagelig og tiltalende.
  - Pauser og tøven signalerer derimod usikkerhed, hvilket resulterer i, at den accenttalende bliver nedvurderet på de fleste personlighedstræk.
  - Stærk accent og tøvende tale er den mest nedvurderede kombination, mens stærk accent med hurtigt taletempo og humor får meget positive vurderinger.

 2. Resultater med udgangspunkt i svarernes gæt på stemmernes oprindelsesområde:
  Der blev dannet fire store sprogområder:
  a) germanske sprog
  b) Syd- og Østeuropa
  c) Mellemøsten, Afrika, Asien
  d) Danmark.
  Svarerne er mest positive over for repræsentanterne for germanske nationalsprog, derefter europæiske sprog fra Øst- og Sydeuropa, og sidst over for stemmerne som formodedes at stamme fra Mellemøsten, Tyrkiet, Asien, Afrika og øvrige udland.

Signifikante forskelle

Der er store signifikante forskelle mellem de tre grupper på de fleste personlighedstræk (p<.00), og germanerne er i langt de fleste kategorier på førstepladsen.
De formodede germanske stemmer bliver favoriseret som både kompetente og med gode sociale evner. Dette resultat er gennemgående for alle svarere, uanset alder, køn, opvækststed og uddannelse.
Repræsentanterne fra Syd- og Østeuropa ligger på andenpladsen, mens stemmerne som formodes at stamme fra Tyrkiet, Mellemøsten, Afrika og Asien ligger i bunden.

Hierarki og lav tolerancegrænse

Den hierarkiske opdeling, jeg fandt i danskernes besvarelser, vidner om fastindgroede stereotypier i opfattelsen af fremmed accent: Uden at vide hvor stemmerne stammer fra, vurderer de danske svarere de germanske stemmer som mest kompetente, mens dem fra Mellemøsten og Asien bliver betragtet som signifikant mindre kompetente og med meget lav uddannelse og status.
Tolerancegrænsen i forhold til fremmed accent er i alle tilfælde lav – en stærk accent bliver associeret med lav social status og lav intelligens på trods af et grammatisk fejlfrit dansk.

- Marta Kirilova