"Sprog og sted: Sproglig variation i by og land" [2014-2018]

Meget tyder på, at geografi isoleret set spiller en stadig mindre rolle for individers sprogbrug. I stedet orienterer de sig mod steder i bredere forstand, men hvordan afspejles dette i deres sprogbrug? Og giver traditionelle sociolingvistiske dikotomier som urban vs. rural samt monoetnisk vs. multietnisk mening i det 21. århundrede?

Stedstilknytning

I projektet "Sprog og sted" undersøger vi sted og stedstilknytningens betydning for unge sprogbrugere i en sønderjysk landsby og i en odenseansk bydel.

De to lokationer

Bylderup er en landsby i et traditionelt dialekttalende område i Sønderjylland, og Vollsmose er en flerkulturel forstad til Odense. I projektet sammenligner vi de unges sprog i de to områder.

Anvendes der stadig dialekt?

Vi vil blandt andet finde ud, hvor meget lokal dialekt der anvendes, og vi vil undersøge hvordan sprogbrugen hænger sammen med holdninger og orienteringer til det lokale sted.

Projektets sigte

Projektet skal bidrage til teoriudvikling inden for sociolingvistik og moderne dialektologi samt udvikle og afprøve nye metoder til udforskningen af sproglig praksis.