Forskellige definitioner af dialekt

Ordet dialekt er gammelt og har været brugt på mange forskellige måder. Det dækker over forskellige forhold alt afhængig af hvem, man spørger.

Et spørgsmål med mange svar

"Hvad er en dialekt?". Hos en tilfældig dansker vil svaret herpå sandsynligvis ikke være det samme som hos en dansk sprogforsker. Og spørger man en amerikansk sprogforsker, hvad hun forstår ved dialekt, får man muligvis en helt tredje forklaring.

Begrebet dialekt kan følge tre forskellige definitioner:

  • en folkelig definition
  • en traditionel germansk definition
  • en moderne angelsaksisk definition

Folkelig definition

Københavnere benægter typisk, at de taler dialekt. Mange er af den opfattelse, at dialekter er noget, der tales på landet, uden for de større byer, og mest af gamle mennesker. 

Dialekternes oplevede forsvinden hænger sammen med opfattelsen af, at færre mennesker bor på landet, at de gamle er døde og at flertallet deltager i en massekultur i byerne.

Dialektforskerne arbejder dog ikke efter denne definition af dialekt.

Traditionel germansk definition

Romantikken og særlig nationalromantikken i det 19. århundrede medførte en særlig interesse for folkekultur og dermed også folkesprog. Filologer begyndte at indsamle folkeeventyr, folkeminder og også sprog.

Dialekterne - sproget som det blev talt af landbobefolkningen - ønskede man at beskrive, inden det var for sent.

Også i 1800-tallet havde man en fornemmelse af, at dialekterne var ved at uddø. 

I denne tradition betyder dialekt det daglige talesprog i det gamle, førmoderne bondesamfund. I Danmark har vi en stærk og moderne dialektforskning, som er vokset ud af denne germanske filologiske tradition.

Ømålsordbogen og Jysk Ordbog er begge forskningsprojekter med mere end 100 år gamle rødder. På deres hjemmesider kan du grave dybere i de gamle dialekter.

Moderne angelsaksisk definition

Den moderne angelsaksiske definition af dialekt præger megen talesprogsforskning i dag, og det er også den, der er vores her på siden. Her er opfattelsen, at alle taler dialekt: Både unge og gamle, og mennesker på landet og i byen.

Sproglig variation på flere sproglige niveauer (udtale, ordforråd og grammatik), som er systematisk ens for en gruppe af mennesker, kan kaldes en dialekt. Dialekt er derfor i denne definition også overbetegnelse for f.eks. sociolekt og multietnolekt.


Slå 'dialekt' op i Ordbog over det Danske Sprog.