Hvor mange dialekter er der i Danmark?

Dialektforskerne bliver ofte stillet spørgsmålet "hvor mange dialekter er der i Danmark?". Det findes der dog ikke noget præcist svar på. Ikke fordi forskerne ikke kender til dialekterne i Danmark, men fordi svaret afhænger af hvilke kriterier, man inddeler sit dialektkort efter.

Dialektinddeling
Hovedinddelingen af de gamle dialekter. Bemærk, at bornholmsk hører til de østdanske dialekter sammen med de dialekter, der tidligere blev talt i de gamle danske områder i Sverige, og at de danske dialekter syd for grænsen regnes til sønderjysk. Bemærk også, at det gamle amagermål ikke regnes til den sjællandske gruppe.

Tre dialektgrupper: Jysk, ømål og bornholmsk

Hvor snittet mellem to eller flere dialekter lægges, vil altid være et definitionsspørgsmål. 

I virkeligheden burde spørgsmålet i titlen derfor snarere formuleres som: "Hvor mange dialekter har dialektforskerne besluttet sig for at skelne imellem?" De mange dialekttræk man kunne vælge at inddele efter, kan blandt andet ses via de tematiske baggrundskort på Dialektkortet.

Dialektforskerne skelner i dag mellem tre overordnede grupper af dialekter i det nuværende danske område: jysk, ømål og bornholmsk.

Hver af disse grupper har desuden deres egen ordbog (Ømålsordbogen, Jysk Ordbog og Bornholmsk ordbog).

Vores dialektinddeling

Jysk, ømålene og bornholmsk kan igen underinddeles. På Afdeling for Dialektforskning på Københavns Universitet arbejder man med en inddeling af danske dialekter på ca. 32:

Ømål

Jysk

Bornholmsk

Amagermål

Nørrejysk (vestjysk og østjysk)

Sjællandsk

nordsjællandsk
nordvestsjællandsk
sydvestsjællandsk
østsjællandsk
sydsjællandsk (sydligt sydsjællandsk)

Vestjysk

thybomål
morsingmål
sallingmål
hardsysselsk
fjandbomål
sydvestjysk (m. Fanø)
sydøstjysk

Sydømål

østmønsk
vestmønsk
nordfalstersk
sydfalstersk
lollandsk

Østjysk

vendsysselsk (m. Hanherred og Læsø)
himmerlandsk
ommersysselsk
djurslandsk (Nord-, Syddjurs m. Nord- og Sydsamsø, Anholt)
midtøstjysk

Fynsk

østfynsk
vestfynsk (nordvest-, sydvestfynsk)
sydfynsk
langelandsk
tåsingsk (m. Thurø)
ærøsk (m. Lyø, Avernakø, Strynø, Birkholm, Drejø)

Sønderjysk

vestlig sønderjysk (m. Mandø og Rømø)
østligt sønderjysk (m. Als)
Syd for rigsgrænsen: mellemslesvisk, angelmål, fjoldemål

Detaljeret inddeling
Underinddeling af de danske dialektområder. Se en større version