Bevidste og underbevidste kodeskift

Når en dialekttalende vil være sikker på, at modtageren forstår, hvad han siger, laver han et kodeskift. Bagved dette skift ligger bevidste overvejelser. Men man skelner mellem bevidste kodeskift og underbevidste kodeskift.

Bevidste kodeskift

Et bevidst kodeskift er for eksempel, når en dialekttalende ringer til Arbejdsskadestyrelsen og kodeskifter fra dialekt til standarddansk for at være sikker på at modtageren forstår, hvad han siger.

Bagved dette skift ligger bevidste overvejelser. I dette tilfælde ville den dialekttalende gerne blive forstået. Andre gange vil man måske lyde lidt smart og skifter derfor væk fra dialekten og efterligner standarddansk.

Underbevidste kodeskift

Et underbevidst kodeskift er, når man skifter mellem dialekt og standarddansk, uden at man selv opdager det. Det kan ske alle steder.

Det kan være, hvis man henvender sig til nogen, som taler standarddansk og så laver sin dialekt om uden selv at opdage det. Men det kan også være, hvis man taler med en anden dialekttalende og i samtalens løb laver om på sit sprog afhængigt af, hvilket emne man taler om.

Kodeskift i Sønderjylland

Malene Monka lavede i 2005 en undersøgelse af kodeskift i Sønderjylland. Denne viser, at der er mange forklaringer på hvorfor sprogbrugere kodeskifter. Og at det ikke er let at give en enkelt forklaring herpå.


Læs mere om undersøgelsen under kodeskift i Sønderjylland.