Lydoptagelser om bagning

Her kan du høre seks lydoptagelser fra forskellige egne. Fortællerne er født i perioden 1889-1897. Til hver optagelse hører en ordret tekst, en liste med ordforklaringer og en kommentar. Klik på links til de enkelte optagelser ude til højre.

To langelændere under optagelse ved Statsradiofonien i 1930'erne. Der blev optaget på lakplader i Odense, under medvirken af professor Poul Andersen fra Københavns Universitet. Optagesituationen må have været meget formel og må have stillet store krav til informanterne – som er i stadstøjet.

Optagelserne stammer fra det omfattende lydarkiv på Afdeling for Dialektforskning, som rummer ca. 6.000 optagelser, de fleste af omkring en times varighed. Optagelserne er foretaget siden 1910 og foretages stadig. Der er adgang til lydarkivet dels på selve afdelingen, dels via de dele som er udgivet på tryk og på nettet.

De ældste optagelser er på fonografvalser med meget dårlig lydkvalitet, de lidt yngre er på grammofonplader, og de nyere (siden 1953) er på spolebånd. Fonografvalser og grammofonplader er kopieret til spolebånd, og hele materialet er kopieret til cd'er.

De fleste optagelser har form af interviews hvor fortælleren beretter om sit liv, om de arbejder han eller hun har deltaget i, og om store og små begivenheder. Fortællerne er ældre mennesker der har boet hele deres liv på samme egn. De fleste har været beskæftiget ved landbrug eller fiskeri, men der er også landhåndværkere imellem. De ældste er født i 1840'erne.

Læs mere om lydarkivet på Nordisk Forskningsinstituts website